Vizyon

VİZYON
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi'nin (REFAD) vizyonu; eğitimin tüm alanlarında üretilen bilimsel çalışmaların sonuçlarının hızla yayılması ve alana özgü kavramların/terimlerin anlamlarının ortaklaşması yoluyla ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel bilgi birikimine, bu alanda çalışan akademisyen ve uygulayıcılara kılavuzluk ederek daha nitelikli ve etkili işleyen bir eğitim sisteminin oluşmasına katkıda bulunmaktır.