Hakkımızda

REFAD, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Fakültesi  tarafından yılda iki defa çıkarılan uluslararası hakemli bir dergidir.


DERGİ SAHİBİ      
Prof. Dr. Yılmaz GEÇİT (Dekan)
 
EDİTÖRLER
Doç. Dr. Yiğit Emrah TURGUT (Dekan Yardımcısı)
Doç. Dr. İsmail KARSANTIK
 
EDİTÖR YARDIMCILARI
Dr. Öğr. Üyesi Demet SANCI UZUN (Türkçe Dil Kontrolü)
Dr. Öğr. Üyesi Mahmut Serkan YAZICI (İngilizce Dil Kontrolü)
 
YAYIN KURULU
Prof. Dr. Selami YANGIN (Temel Eğitim)
Prof. Dr. Ali Sabri İPEK (Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi)
Prof. Dr. İlhan TURAN (Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi)
Doç. Dr. Çiğdem BERBER ÇELİK (Eğitim Bilimleri)
Doç. Dr. İrfan Nihan DEMİREL (Güzel Sanatlar Eğitimi)
Doç. Dr. İlknur REİSOĞLU (Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi)
Dr. Öğr. Üyesi Mahmut Serkan YAZICI (Özel Eğitim)

 
MİZANPAJ – TASARIM
Dr. Öğr. Üyesi Gökçe ARİFOĞLU
 
SEKRETERYA – TEKNİK SORUMLU
Arş. Gör. Alper GÜLAY