Amaç

AMAÇ
REFAD, farklı disiplinlerden ve disiplinlerarası çalışmaların teorik ve uygulamalı yetkinliğinin önemsenmesini, ulusal ve uluslararası alanyazının yaygınlaşmasını ve eğitim politikalarının geliştirilmesini amaçlamaktadır.
KAPSAM
REFAD, eğitim ile ilgili tüm alanlardaki nitel, nicel ve karma desendeki araştırmaları yayına kabul eder.
YAZIM İLKELERİ
Çalışmalarda TDK’nın yazım ve noktalama kurallarına uyulması gerekmektedir.